Monthly Archives: Maj 2018

KLASTER_LOGOTYP_OK_112014_2

Wybór wykonawcy

Niniejszym ogłaszamy wyniki z wyboru wykonawcy usługi transportowej na realizację zamówienia  w zakresie realizacji usługi transportu w na zajęcia wyjazdowe  na Katolicki Uniwersytet Lubelski im Jana Pawła II w ramach projektu  Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu puławskiego” .Wyniki w załączniku. skan wyników rozeznania rynku

KLASTER_LOGOTYP_OK_112014_2

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”  zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty usługę transportu

Read More