Daily Archives: 2 października 2018

Logo_Wschodni_Klaster_Innowacji1

Kolejny projekt WKI, Fundacji VCC i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Wschodni Klaster Innowacji od 1 września 2018 realizuje w partnerstwie  z Fundacją VCC i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim projekt „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu bialskiego” w ramach działania 3.2 Polska Cyfrowa – skrócona informacje o projekcie Projekt zakłada objęcie wsparciem czynnych nauczycieli i uczniów nauczania początkowego (klas 1-3) szkół

Read More

Przechwytywanie_PowerOst

Nowy projekt WKI i Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w partnerstwie z Fundacją „Wschodni Klaster Innowacji” oraz we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego rozpoczął 01.08.2018 realizację projektu „ZA PROGIEM – wyprawy odkrywców” Inicjatywa jest realizowana w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Wartość projektu: 422 351,50 PLN Kwota dofinansowania: 409 678,50 PLN

Read More