Author Archives: WKI

Przechwytywanie_PR

Rozpoczęły się konsultacje kryteriów wyboru projektów w RPO WL 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 rozpoczęła proces konsultacji społecznych kryteriów wyboru projektów dla konkursów zaplanowanych na IV kwartał 2015r. Konsultacje będą prowadzone w dniach 16.09.2015-23.09.2015. W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich i naukowo-badawczych. Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie

Read More

FIO_kwadrat

Kolejne warsztaty z projektowania logotypów za nami!

Miło nam poinformować, że w dniu 28.08.2015 r zakończył się kolejny cykl warsztatowo – szkoleniowy, w ramach projektu „AKTYWNI = KREATYWNI”, dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który obejmował dwa rodzaje warsztatów: „MASTER OF CREATIVITY” czyli zajęcia z kreatywności i inicjatywności oraz „AKTYWNI I KREATYWNI POSZUKIWACZE DIAMENTÓW”– warsztaty diagnozowania problemów lokalnych oraz funkcjonowania organizacji

Read More

Przechwytywanie_PR

Prezes WKI wpisany na listę ekspertów RPO WL 2014-2020.

Z przyjemnością informujemy, że Prezes Wschodniego Klastra Innowacji – Pan Marcin Giza, został wpisany na listę ekspertów, którzy będą oceniali wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020. Pan Marcin Giza został został wskazany jako ekspert w trzech obszarach tematycznych: przedsiębiorczość, aktywizacja zawodowa i kształcenie ogólne. Szczegółowy wykaz ekspertów znajduje

Read More

LBS_WKI

Witamy Lubelską Szkołę Biznesu w gronie Partnerów!

Do Wschodniego Klastra Innowacji przyłączyła się Lubelska Szkoła Biznesu! Jest to instytucja, której misją jest doskonalenie umiejętności kierowniczych przedsiębiorców i menedżerów, rozwijanie ducha przedsiębiorczości oraz aktywne uczestniczenie w rozwoju gospodarczym regionu lubelskiego. Misja LBS realizowana jest poprzez profesjonalną i wysokiej jakości działalność szkoleniową i konsultingową oraz wspieranie przedsięwzięć gospodarczych. Szkoła we współpracy z University of

Read More

FIO_kwadrat

Zapraszamy NGO’s do współpracy!

Wszystkie organizacje pozarządowe z terenu powiatu kraśnickiego, które chcą powiększyć swój potencjał zapraszamy do współpracy przy projekcie ,,AKTYWNI = KREATYWNI” realizowanego przez Fundację „Wschodni Klaster Innowacji” w okresie VI-XII. 2015. W ramach projektu, dla NGO’s z powiatu kraśnickiego bezpłatnie przygotowane zostaną: projekt sieci komputerowej z zabezpieczeniami, projekt kampanii marketingowej w Internecie, strona internetowa, logotyp/ wizualizacja

Read More

Przechwytywanie_SA

Mutated Byte Partnerem WKI!

Do grona Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji dołączyło studio Mutated Byte. Jest to wysoce innowacyjna firma zajmującą się między innymi tworzeniem gier komputerowych. Jej najnowsze osiągnięcie to „Shadow Assassin”- gra (obecnie dostępna w wersji demo) , która jest połączeniem gry RPG i gry przygodowej zawierającej elementy gry logicznej. Więcej informacji o Mutated Byte i „Shadow Assassin”

Read More

FIO_kwadrat

Rozpoczyna się realizacja projektu „AKTYWNI = KREATYWNI” !

Fundacja „Wschodni Klaster Innowacji” we współpracy z firmami działającymi w zakresie technologii ICT tj. DG ARPNET, ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych i Generator Innowacji rozpoczęła realizację wyjątkowej inicjatywy w powiecie kraśnickim! Zapraszamy młodzież ze szkół średnich z powiatu kraśnickiego do udziału w w bezpłatnych innowacyjnych szkoleniach komputerowych i warsztatach z kreatywności. W projekcie weźmie udział

Read More

Kraśnik

Rozpoczynamy współpracę z JST!

Do grona Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji dołączył Powiat Kraśnicki. Tym samym grupa Partnerów WKI składa się już z przedstawicieli trzech sektorów: przedsiębiorstw, sektora publicznego i pozarządowego, co przełoży się realizację skutecznych działań zmierzających do rozwoju innowacyjności w Polsce Wschodniej. W związku z podpisaniem umowy o współpracy Powiat Kraśnicki wraz z Wschodnim Klastrem Innowacji już inicjują

Read More

Przechwytywanie_vcc

Witamy Fundację VCC w gronie Partnerów!

Z wielką przyjemnością informujemy, że do grupy Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji dołączyła Fundacja VCC, która prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego. Działalność Fundacji koncentruje się wokół teoretycznych i metodologicznych aspektów ustawicznego kształcenia zawodowego oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych, szczególnie w systemie pozaformalnym i nieformalnym. Głównym

Read More

Przechwytywanie_wsp

Inicjujemy współpracę z sektorem nauki!

Lista Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji wzbogaciła się o Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku. Jest to nowoczesna uczelnia kształcąca m.in. na kierunkach Finanse i Bankowość, Zarządzanie oraz oferująca studia podyplomowe Master of Buisness Administration. Atutem uczelni są m.in. ECTS – Europejski System Transferu Punktów umożliwiający elastyczność studiowania i uznawanie przedmiotów zaliczonych w uczelniach

Read More