Author Archives: WKI

Komitet Monitorujący RPO WL 2014-2020- wyniki głosowania

Znamy już wyniki wyborów do KM RPO WL. W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska najwięcej głosów uzyskał: Bartosz Piech (zastępca: Marta Zając) ♦ W głosowaniu na przedstawiciela organizacji właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej Programem  najwięcej głosów uzyskał: Andrzej Kidyba (zastępca: Elżbieta Anasiewicz-Sompor) ♦ W głosowaniu przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na

Read More

Szkolenie dla Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji

Wszystkich Partnerów Klastra zapraszamy na bezpłatne szkolenie “Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020”. Tematyka szkolenia to m.in.: omówienie Programów Operacyjnych finansowanych z EFS (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), omówienie projektu wniosku o dofinansowanie do programu PO WER, analiza projektów wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków, edukacji, włączenia społecznego. Szkolenie odbędzie się w

Read More

AKADEMIA ZIEMI KRAŚNICKIEJ

Akademia Ziemi Kraśnickiej, zorganizowana przez stowarzyszenie Centrum Promocji Pracy  pod honorowym patronatem Starosty Kraśnickiego dla seniorów i grupy młodzieży, zyskała ogromną popularność w pięciu gminach powiatu kraśnickiego. Osoby w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenie gmin: Kraśnik (gmina wiejska) Gościeradów, Trzydnik Duży, Urzędów i Zakrzówek, mogły do końca stycznia 2015 bezpłatnie wzbogacić swoje

Read More

Razem Lepiej KPH PARTNEREM WKI

Z ogromną przyjemnością informujemy, że do Wschodniego Klastra Innowacji przystąpiła Kongregacja Przemysłowo- Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza- instytucja zrzeszająca kilka tysięcy przedsiębiorców z całej Polski, mająca na celu wspieranie firm w rozwoju ich działalności i broniąca ich interesów. http://www.kph.pl/

WITAMY FUNDACJĘ CENTRUM PROMOCJI PRACY

Lista Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji wzbogaciła się o Fundację Centrum Promocji Pracy, instytucję działającą w obszarze włączenia społecznego, a szczególnie wspierającą osoby bezrobotne i osoby samotnie wychowujące dzieci. Fundacja prowadzi także działania w obszarze przedsiębiorczości społecznej i rozwoju inicjatyw lokalnych. http://centrumpromocjipracy.pl

Nowy partner WKI Firama NABOR

Z przyjemnością informujemy, że do grona Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji przyjęta została firma znana na całym świecie firma NABOR, która jest producentem części m.in. do samolotów Boeing. Witamy w gronie Partnerów! http://nabor.pl/

Wybory do Komitetu Monitorującego RPO WL 2014-2020

Rozpoczęło się głosowanie na przedstawicieli NGO w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Reprezentantami Fundacji „Wschodni Klaster Innowacji” w tych wyborach są Pan Marcin Giza i Pani Małgorzata Mazur. Wybory trwają do 24 lutego do godz 23.59, głosować mogą organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego. Ogłoszenie o wyborach wraz z informacją o

Read More

Porozumienie w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży.

Informacja o przystąpieniu Wschodniego Klastra Innowacji do Porozumienia w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży. W dniu 18 grudnia 2014 roku zostało zawarte Porozumienie w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim, Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży, wynikające z konieczności wzmocnienia działań związanych z zagwarantowaniem osobom

Read More

Wschodni Klaster Innowacji i Wojewódzki Urząd Pracy

W dniu 18.12.2014 instytucje- Wschodni Klaster Innowacji i Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie podpisały Porozumienie Partnerskie dotyczące współpracy w zakresie wdrażania programu Gwarancje dla Młodzieży. Program ma na celu wsparcie młodzieży z województwa lubelskiego w pozyskiwaniu zatrudnienia na regionalnym rynku pracy i będzie realizowany w latach 2014-2020. Współpraca obejmie m.in. uzgadnianie wspólnych stanowisk, priorytetów, i

Read More