Author Archives: WKI

logo ePrognosis_globe

Nowy Partner z branży IT!

Do grona Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji przyłączyła się firma ePrognosis Sp.zo.o. Jest to innowacyjne przedsiębiorstwo badawczo-konsultingowe działające w branży IT/ new media, które opracowało nowatorski system prognozowania dynamicznego wskaźników IT o nazwie ePrognoza. Innowacyjność i profesjonalizm przedsiębiorstwa jest efektem współpracy doświadczonego zespołu – wieloletnich pracowników naukowych warszawskich uczelni oraz praktyków z branży IT. Więcej informacji

Read More

Szkolenie “Projekty z zakresu edukacji w ramach EFS w latach 2014-2020”

Partner Wschodniego Klastra Innowacji – Firma „Generator Innowacji” zaprasza Państwa na szkolenie „Projekty z zakresu edukacji w ramach EFS w latach 2014-2020”. Odbędzie się ono w Lublinie w dniu 15.04.2015r. Szkolenie będzie dotyczyło możliwości pozyskania środków finansowych z EFS w obszarze edukacji i skierowane jest m.in. do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, szkół, przedszkoli, osób fizycznych

Read More

Komitet Monitorujący RPO WL 2014-2020- wyniki głosowania

Znamy już wyniki wyborów do KM RPO WL. W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska najwięcej głosów uzyskał: Bartosz Piech (zastępca: Marta Zając) ♦ W głosowaniu na przedstawiciela organizacji właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej Programem  najwięcej głosów uzyskał: Andrzej Kidyba (zastępca: Elżbieta Anasiewicz-Sompor) ♦ W głosowaniu przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na

Read More

Szkolenie dla Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji

Wszystkich Partnerów Klastra zapraszamy na bezpłatne szkolenie “Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020”. Tematyka szkolenia to m.in.: omówienie Programów Operacyjnych finansowanych z EFS (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), omówienie projektu wniosku o dofinansowanie do programu PO WER, analiza projektów wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków, edukacji, włączenia społecznego. Szkolenie odbędzie się w

Read More

AKADEMIA ZIEMI KRAŚNICKIEJ

Akademia Ziemi Kraśnickiej, zorganizowana przez stowarzyszenie Centrum Promocji Pracy  pod honorowym patronatem Starosty Kraśnickiego dla seniorów i grupy młodzieży, zyskała ogromną popularność w pięciu gminach powiatu kraśnickiego. Osoby w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenie gmin: Kraśnik (gmina wiejska) Gościeradów, Trzydnik Duży, Urzędów i Zakrzówek, mogły do końca stycznia 2015 bezpłatnie wzbogacić swoje

Read More

Razem Lepiej KPH PARTNEREM WKI

Z ogromną przyjemnością informujemy, że do Wschodniego Klastra Innowacji przystąpiła Kongregacja Przemysłowo- Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza- instytucja zrzeszająca kilka tysięcy przedsiębiorców z całej Polski, mająca na celu wspieranie firm w rozwoju ich działalności i broniąca ich interesów. http://www.kph.pl/

WITAMY FUNDACJĘ CENTRUM PROMOCJI PRACY

Lista Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji wzbogaciła się o Fundację Centrum Promocji Pracy, instytucję działającą w obszarze włączenia społecznego, a szczególnie wspierającą osoby bezrobotne i osoby samotnie wychowujące dzieci. Fundacja prowadzi także działania w obszarze przedsiębiorczości społecznej i rozwoju inicjatyw lokalnych. http://centrumpromocjipracy.pl

Nowy partner WKI Firama NABOR

Z przyjemnością informujemy, że do grona Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji przyjęta została firma znana na całym świecie firma NABOR, która jest producentem części m.in. do samolotów Boeing. Witamy w gronie Partnerów! http://nabor.pl/

Wybory do Komitetu Monitorującego RPO WL 2014-2020

Rozpoczęło się głosowanie na przedstawicieli NGO w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Reprezentantami Fundacji „Wschodni Klaster Innowacji” w tych wyborach są Pan Marcin Giza i Pani Małgorzata Mazur. Wybory trwają do 24 lutego do godz 23.59, głosować mogą organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego. Ogłoszenie o wyborach wraz z informacją o

Read More