Category Archives: Aktualności

Przechwytywanie_PR

Ogłoszono nowe konkursy w ramach RPO WL 2014-2020

Zostały ogłoszone nowe konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 I. Działanie 9.1 – Aktywizacja zawodowa. Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu- WUP Lublin. W ramach konkursu mogą być dofinansowane programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia: 1) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy, 2) staże i/lub praktyki zawodowe, 3) szkolenia

Read More

Przechwytywanie_PR

Ogłoszono konkurs w ramach RPO WL na szkolenia językowe i ICT.

Został ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 – Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne zakresie ICT i języków obcych. Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu podejmuje Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. W ramach konkursu mogą być dofinansowane dwa typy projektów: Szkolenia z zakresu ICT zakończone procesem certyfikacji. Szkolenia językowe zakończone procesem certyfikacji.

Read More

Przechwytywanie_PR

Rozpoczęły się testy formularza aplikacyjnego do RPO WL dla części dot. EFRR.

Rozpoczęły się testy formularza aplikacyjnego dla konkursów ogłaszanych w ramach EFRR. Będzie on wykorzystywany do złożenia wniosków w ramach konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (DW EFRR). Wersja testowa formularza jest dostępna pod adresem test.lsi2014.lubelskie.pl Wniosek testowy dostępny jest w systemie w ramach naboru o numerze RPLU.13.02.00-IZ.01-06-001/15. Uwagi

Read More

Przechwytywanie_PR

Rozpoczęły się konsultacje kryteriów wyboru projektów w RPO WL 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 rozpoczęła proces konsultacji społecznych kryteriów wyboru projektów dla konkursów zaplanowanych na IV kwartał 2015r. Konsultacje będą prowadzone w dniach 16.09.2015-23.09.2015. W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich i naukowo-badawczych. Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie

Read More

FIO_kwadrat

Kolejne warsztaty z projektowania logotypów za nami!

Miło nam poinformować, że w dniu 28.08.2015 r zakończył się kolejny cykl warsztatowo – szkoleniowy, w ramach projektu „AKTYWNI = KREATYWNI”, dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który obejmował dwa rodzaje warsztatów: „MASTER OF CREATIVITY” czyli zajęcia z kreatywności i inicjatywności oraz „AKTYWNI I KREATYWNI POSZUKIWACZE DIAMENTÓW”– warsztaty diagnozowania problemów lokalnych oraz funkcjonowania organizacji

Read More

Przechwytywanie_PR

Prezes WKI wpisany na listę ekspertów RPO WL 2014-2020.

Z przyjemnością informujemy, że Prezes Wschodniego Klastra Innowacji – Pan Marcin Giza, został wpisany na listę ekspertów, którzy będą oceniali wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020. Pan Marcin Giza został został wskazany jako ekspert w trzech obszarach tematycznych: przedsiębiorczość, aktywizacja zawodowa i kształcenie ogólne. Szczegółowy wykaz ekspertów znajduje

Read More

Przechwytywanie

Witamy “Centrum Metal Odczynniki Chemiczne Midas-Investment Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa w gronie Partnerów!

Z przyjemnością witamy we Wschodnim Klastrze Innowacji kolejnego Partnera. Jest nim „Centrum Metal Odczynniki Chemiczne Midas-Investment Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa. Jest to działająca na całym świecie i wysoce innowacyjna firma zajmująca się  produkcją odczynników chemicznych. Więcej informacji o Partnerze znajduje się na stronie http://www.odczynniki.com.pl/pl/

FIO_kwadrat

Zakończyły się pierwsze warsztaty i szkolenia z projektu „AKTYWNI = KREATYWNI” realizowanego przez Fundację „Wschodni Klaster Innowacji” a dofinansowanego ze środków Programu FIO. Miło nam poinformować, że zakończył się pierwszy cykl warsztatowo – szkoleniowy, w ramach projektu „AKTYWNI- KREATYWNI”, który obejmował dwa rodzaje warsztatów: „MASTER OF CREATIVITY” czyli zajęcia z kreatywności i inicjatywności oraz „AKTYWNI

Read More

FIO_kwadrat

ROZPOCZĘŁY SIĘ WARSZTATY I SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „ AKTYWNI = KREATYWNI”.

Miło nam poinformować, że Fundacja ,,Wschodni Klaster Innowacji” rozpoczęła warsztaty i szkolenia dla młodzieży z kraśnickich szkół średnich w ramach projektu „AKTYWNI = KREATYWNI” dofinansowanego ze środków FIO. Pierwsza z pięciu grup rozpoczęła dwudniowy cykl warsztatowo – szkoleniowy. „MASTER OF CREATIVITY” to warsztaty, na których młodzież poznawała techniki kreatywnego myślenia i generowała pomysły na rzecz

Read More

L_1

Witamy Centrum Wolontariatu w Kraśniku w gronie Partnerów!

Z przyjemnością informujemy, że do grona Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji dołączyło Centrum Wolontariatu w Kraśniku. Jest to prężnie funkcjonująca organizacja pozarządowa, która działa m.in. na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, zwiększenia aktywności społecznej obywateli oraz organizowanie animacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie to ma status OPP, należy do Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce

Read More