Category Archives: Aktualności

PWSZ L

Rozpoczynamy współpracę z PWSZ w Chełmie!

Do grona Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji dołączyła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Jest to nowoczesna i świetnie wyposażona Uczelnia, która kształci m.in. na kierunkach/specjalnościach Mechanika lotnicza z pilotażem samolotowym i śmigłowcowym, Inżynieria lotnicza, Inżynieria nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, Automatyka i robotyka przemysłowa. W najbliższej przyszłości Wschodni Klaster Innowacji i PWSZ w Chełmie planują realizację wspólnych

Read More

Przechwytywanie_PowerOst

Pierwszy konkurs w ramach POWER dla województwa lubelskiego!

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłosił konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Typy projektów jakie mogą być dofinansowane w ramach konkursu to: instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz

Read More

LBS_WKI

Witamy Lubelską Szkołę Biznesu w gronie Partnerów!

Do Wschodniego Klastra Innowacji przyłączyła się Lubelska Szkoła Biznesu! Jest to instytucja, której misją jest doskonalenie umiejętności kierowniczych przedsiębiorców i menedżerów, rozwijanie ducha przedsiębiorczości oraz aktywne uczestniczenie w rozwoju gospodarczym regionu lubelskiego. Misja LBS realizowana jest poprzez profesjonalną i wysokiej jakości działalność szkoleniową i konsultingową oraz wspieranie przedsięwzięć gospodarczych. Szkoła we współpracy z University of

Read More

Przechwytywanie_PowerOst

Konkurs na innowacje społeczne!

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”. Dofinansowanie może być udzielone na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybranych tematach przejście z systemu edukacji do

Read More

FIO_kwadrat

Zapraszamy NGO’s do współpracy!

Wszystkie organizacje pozarządowe z terenu powiatu kraśnickiego, które chcą powiększyć swój potencjał zapraszamy do współpracy przy projekcie ,,AKTYWNI = KREATYWNI” realizowanego przez Fundację „Wschodni Klaster Innowacji” w okresie VI-XII. 2015. W ramach projektu, dla NGO’s z powiatu kraśnickiego bezpłatnie przygotowane zostaną: projekt sieci komputerowej z zabezpieczeniami, projekt kampanii marketingowej w Internecie, strona internetowa, logotyp/ wizualizacja

Read More

Przechwytywanie_SA

Mutated Byte Partnerem WKI!

Do grona Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji dołączyło studio Mutated Byte. Jest to wysoce innowacyjna firma zajmującą się między innymi tworzeniem gier komputerowych. Jej najnowsze osiągnięcie to „Shadow Assassin”- gra (obecnie dostępna w wersji demo) , która jest połączeniem gry RPG i gry przygodowej zawierającej elementy gry logicznej. Więcej informacji o Mutated Byte i „Shadow Assassin”

Read More

FIO_kwadrat

Rozpoczyna się realizacja projektu „AKTYWNI = KREATYWNI” !

Fundacja „Wschodni Klaster Innowacji” we współpracy z firmami działającymi w zakresie technologii ICT tj. DG ARPNET, ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych i Generator Innowacji rozpoczęła realizację wyjątkowej inicjatywy w powiecie kraśnickim! Zapraszamy młodzież ze szkół średnich z powiatu kraśnickiego do udziału w w bezpłatnych innowacyjnych szkoleniach komputerowych i warsztatach z kreatywności. W projekcie weźmie udział

Read More

Konsultacje kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WL 2014-2020

Rozpoczął się proces konsultacji kryteriów wyboru projektów  w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Propozycje kryteriów dotyczą naborów wniosków zaplanowanych na III kwartał 2015 r. Konsultacje społeczne są prowadzone od 25 maja do 31 maja br. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele: samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji

Read More

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza kolejny konkurs w ramach POWER!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Działania w ramach projektów mogą dotyczyć wyłącznie: – tworzenia systemu antyplagiatowego mającego status open-source – modyfikacji funkcjonującego w jednostce objętej wsparciem systemu antyplagiatowego lub zakupu licencji systemu antyplagiatowego. Powyższe działania muszą

Read More

nowy konkurs w ramach power!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Działania w ramach projektów mają na celu ułatwienie studentom wejście na rynek pracy i mają dotyczyć rozwoju kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji: zawodowych komunikacyjnych w zakresie

Read More