Category Archives: Partnerzy

FRDL Lbn LOGO

Witamy FRDL Lublin w gronie Partnerów!

Wschodni Klaster Innowacji z przyjemnością informuje o nowym Partnerze WKI- Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej to największa pozarządowa organizacja szkoleniowo-doradcza, wspierająca rozwój samorządności w Polsce. Misją Fundacji, działającej od 1989 r. jest wspieranie samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Swoją działalnośc Fundacja adresuje do przedstawicieli samorządów terytorialnych i administracji rządowej, sektora organizacji

Read More

Przechwytywanie_PR

CSI zaprasza do udziału w projekcie

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o. o. Zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE Projekt skierowany jest do osób: – mieszkających na terenie woj. lubelskiego, – mających 25 lat i więcej, -posiadających maksymalnie średnie wykształcenie, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy KOBIETY, OSOBY

Read More

LBS_WKI

Kolejne projekty Partnera WKI- Lubelskiej Szkoły Biznesu

  PROJEKT „WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ”     Adresaci: osoby niepełnosprawne (posiadające lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności) wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym osoby pozostające bez zatrudnienia, bezrobotne, o niskich kwalifikacjach) Oferowane wsparcie: doradztwo psychologiczne opracowanie Indywidualnego Planu Działania poradnictwo zawodowe szkolenia: Pracownik kancelaryjny Specjalista ds. funduszy UE Specjalista ds. finansowych i kadr Grafika komputerowa

Read More

Przechwytywanie_PR

Projekt dla osób niepełnosprawnych z powiatu kraśnickiego.

Instytucja współpracująca ze Wschodnim Klastrem Innowacji – Fundacja “Liderzy Sukcesu” wraz z Partnerem – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kraśniku zapraszają osoby niepełnosprawne z powiatu kraśnickiego do udziału w projekcie: Projekt „Teraz Aktywizacja” realizowany jest w ramach w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działanie 11 Włączenie społeczne, Poddziałanie 11.1 Aktywne Włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego

Read More

Przechwytywanie_PR

Nowe projekty Partnera WKI

Partner Wschodniego Klastra Innowacji- firma Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do udziału w projektach skierowanych do osób bezrobotnych i biernych zawodowo (projekt “Kwalifikacje i doświadczenie”) oraz osób niepełnosprawnych (projekt “Nowe kwalifikacje- większe możliwości”). Szczegóły znajdują się na plakatach poniżej i na www.csi.lublin.pl

cisco

Wschodni Klaster Innowacji partnerem CISCO Systems.

Z przyjemnością informujemy, że Wschodni Klaster Innowacji podjął współpracę z firmą CISCO Systems, która jest największym na świecie producentem sprzętu sieciowego oraz dostawcą usług związanych z sieciami komputerowymi, a także instytucją zajmującą się kształceniem w zakresie IT . Dzięki temu od stycznia 2016 roku Wschodni Klaster Innowacji zyskał status jedynej w województwie lubelskim Academy Support

Read More

Przechwytywanie

Sonet3 Partnerem WKI!

Z radością informujemy, że do Wschodniego Klastra Innowacji dołączyła firma Sonet3. Jest to nowoczesne przedsiębiorstwo zajmujące się kompleksową obsługą firm w zakresie IT, w tym dostawami sprzętu komputerowego, sprzętu peryferyjnego i oprogramowania, projektowaniem i budową sieci okablowania strukturalnego oraz świadczeniem wszelkich innych usług związanych z funkcjonowaniem komputerów w firmie. Więcej informacji o firmie znajduje się

Read More

Przechwytywanie1

Witamy Polskie Towarzystwo Informatyczne i ECDL Polska w gronie Partnerów!

Z przyjemnością informujemy, że do grona Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji dołączyło Polskie Towarzystwo Informatyczne – opiniotwórcze stowarzyszenie informatyków, skoncentrowane na rozwoju informatyki i społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Członkami PTI są specjaliści – informatycy, eksperci różnych specjalności, podejmujący wspólne działania w dziedzinie informatyki na płaszczyźnie zawodowej i naukowej. Jednym z celów działalności PTI jest zarządzanie strukturami

Read More

Przechwytywanie

Witamy “Centrum Metal Odczynniki Chemiczne Midas-Investment Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa w gronie Partnerów!

Z przyjemnością witamy we Wschodnim Klastrze Innowacji kolejnego Partnera. Jest nim „Centrum Metal Odczynniki Chemiczne Midas-Investment Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa. Jest to działająca na całym świecie i wysoce innowacyjna firma zajmująca się  produkcją odczynników chemicznych. Więcej informacji o Partnerze znajduje się na stronie http://www.odczynniki.com.pl/pl/