CSI zaprasza do udziału w projekcie

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o. o. Zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE Projekt skierowany jest do osób: – mieszkających na terenie woj. lubelskiego, – mających 25 lat i więcej, -posiadających maksymalnie średnie wykształcenie, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy KOBIETY, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE oraz OSOBY POWYŻEJ 50-go ROKU ŻYCIA. W ramach projektu zapewniamy: -szkolenie komputerowe z ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze ICT z obsługi komputera/wykorzystania IT w zakresie informacji (poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz ich wykorzystania w krytyczny i systematyczny sposób), komunikacji (komunikowania się z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji komputerowych i mobilnych), tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów (średnio po 120 h na grupę). -egzaminy zewnętrzne przeprowadzone przez certyfikowaną jednostkę, -profesjonalną i doświadczoną kadrę dydaktyczną, Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

LKICT plakat

Więcej informacji znajduje się na stronie CSI

http://www.csi.lublin.pl/efs/68/lubelskie-kompetencje-ict/