Inicjujemy współpracę z sektorem nauki!

WSPiNS logo z czapeczką jasneLista Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji wzbogaciła się o Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku. Jest to nowoczesna uczelnia kształcąca m.in. na kierunkach Finanse i Bankowość, Zarządzanie oraz oferująca studia podyplomowe Master of Buisness Administration. Atutem uczelni są m.in. ECTS – Europejski System Transferu Punktów umożliwiający elastyczność studiowania i uznawanie przedmiotów zaliczonych w uczelniach europejskich oraz rozbudowany system stypendiów i nagród dla studentów. Więcej informacji o uczelni znajduje się na stronie http://www.wspins.edu.pl/