Cele

Celami Wschodniego Klastra innowacji są m.in.:

  1. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości wśród podmiotów społecznych i gospodarczych;

  2. Prowadzenie działań na rzecz wzrostu potencjału podmiotów skupionych we Wschodnim Klasterze Innowacji

  3. Wzrost dostępności i jakości specjalistycznych usług okołobiznesowych przyczyniających się do podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki

  4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz rozwój nowoczesnych technologii w Polsce m.in. w zakresie informatyki, automatyki i energetyki odnawialnej;

  5. Rozwój i podnoszenie jakości edukacji w Polsce;