Kolejne projekty Partnera WKI- Lubelskiej Szkoły Biznesu

 

PROJEKT „WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ”

 

 

Adresaci:

 • osoby niepełnosprawne (posiadające lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności)
 • wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym osoby pozostające bez zatrudnienia, bezrobotne, o niskich kwalifikacjach)

Oferowane wsparcie:

 • doradztwo psychologiczne
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia:
 • Pracownik kancelaryjny
 • Specjalista ds. funduszy UE
 • Specjalista ds. finansowych i kadr
 • Grafika komputerowa
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy

Dodatkowe świadczenia:

 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • posiłki w trakcie szkoleń
 • ubezpieczenie
 • badania lekarskie
 • certyfikat ukończenia szkolenia

 

 

 

PROJEKT „LUBELSKA AKADEMIA KWALIFIKACJI”

 

 

Adresaci:

 • osoby powyżej 25 roku życia
 • osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie co najwyżej średnie)

Oferowane wsparcie:

 • szkolenia komputerowe
 • kursy języka angielskiego (poziom A1, A2, B1, B2) – 120 godz. zajęć
 • egzaminy zewnętrzne

 

 

 

PROJEKT „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

 

 

Adresaci:

 • osoby w wieku 15-29 lat
 • osoby, które nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą się (w tym osoby bierne zawodowo, bezrobotne, długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami)

Oferowane wsparcie:

 • doradztwo i poradnictwo zawodowe
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia:
 • Budownictwo
 • Monter urządzeń systemów energii odnawialnej
 • Monter suchej zabudowy
 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 • Opiekun osób starszych
 • Specjalista ds. kadr i płac
 • Specjalista ds. finansowo-księgowych
 • Przedstawiciel handlowy
 • Telemarketer

Dodatkowe świadczenia:

 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • posiłki w trakcie szkoleń
 • ubezpieczenie
 • badania lekarskie
 • certyfikat ukończenia szkolenia

 

Szczegółowe informacje, dokumenty rekrutacyjne i regulaminy znajdują się na stronie:   www.lbs.pl

 

Projekty LBS

Informacja prasowa nt. projektu