Nowy projekt Wschodniego Klastra Innowacji!

Fundacja „Wschodni Klaster Innowacji” i ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych zapraszają do udziału  w bezpłatnych szkoleniach komputerowych  w ramach projektu Kompetencje przyszłości.

Celem projektu jest podwyższenie ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze ICT u 220 os. dorosłych o niskich kwalifikacjach z terenu woj. lubelskiego poprzez wzrost umiejętności obsługi komputera w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów oraz nabycie kwalifikacji ICT potwierdzonych certyfikatem przez 154 osoby do 31.07.2016.

Grupę docelową projektu stanowi 220 osób spełniających łącznie następujące kryteria:

  • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności z zakresu języka angielskiego lub niemieckiego
  • zamieszkują na terenie województwa lubelskiego
  • są w wieku 25 lat i więcej
  • posiadają co najwyżej średnie wykształcenie

Wsparciem w ramach projektu „Kompetencje Przyszłości” będą przyjmowane zgłoszenia osób bez względu na posiadany status na rynku pracy  w tym w szczególności:

  • osoby z niepełnosprawnościami (osoby te będą kwalifikowane do udziału w szkoleniu na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności)
  • osoby po 50 roku życia

 

Planowany okres realizacji szkoleń lipiec 2016 – lipiec 2017
Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 1 czerwca 2016  w sposób ciągły

Zapewniamy: 

-zajęcia 80 godzin/gr. w trybie tygodniowym (pn.-pt.: 20 dni x 4 godziny) bądź  weekendowym (sob.-niedz.: 16 dni x 5 godz.)

– zaangażowanych trenerów z dużym doświadczeniem

– małe grupy (10 osób) blisko miejsca zamieszkania,

– materiały szkoleniowe i wyposażone sale komputerowe

– sale dostosowane do osób niepełnosprawnych

Zdobyte umiejętności i kwalifikacje:

Szkolenie kończy się certyfikacją oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz Certyfikatu zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

ZAPISY:

Odwiedź nas: Fundacja „Wschodni Klaster Innowacji” lub ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych, ul. Niepodległości 10, 23-210 Kraśnik (biuro w budynku Spółdzielni „Jedność”)

kom.: 509 738 883 lub 603 565 012

 e-mail: m.mazur@wki.org.pl
www.wki.org.pl            

Do pobrania poniżej:

 

Opis projektu Kompetencje przyszłości

regulamin_projektu_ KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

Dokumenty rekrutacyjne _ Komptencje Przyszłości NEW