Przechwytywanie_PR

Nowe projekty Partnera WKI

Partner Wschodniego Klastra Innowacji- firma Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do udziału w projektach skierowanych do osób bezrobotnych i biernych zawodowo (projekt “Kwalifikacje i doświadczenie”) oraz osób niepełnosprawnych (projekt “Nowe kwalifikacje- większe możliwości”). Szczegóły znajdują się na plakatach poniżej i na www.csi.lublin.pl

Przechwytywanie

Spice Gears z nagrodą “Judges Award 2016” na międzynarodowych zawodach z robotyki!

Drużyna “Spice Gears”, która powstała dzięki współpracy partnerskiej Fundacji “Wschodni Klaster Innowacji”, Powiatu Kraśnickiego i Zespołu Szkół nr 3  w Kraśniku otrzymała prestiżową nagrodę w turnieju Windsor-Essex Great Lakes Regional! Zawody odbywały się w kanadyjskim Windsor (Ontario) w dniach 6-9 kwietnia 2016r. W zawodach wzięło udział 15 uczniów z kraśnickich szkół średnich wraz z mentorami.

Read More

FIO_kwadrat

Rozpoczęła się realizacja projektu „AKTYWNIE KREATYWNI” !

Fundacja Wschodni Klaster Innowacji rozpoczęła 1.03.2016 realizację wyjątkowej inicjatywy w powiecie kraśnickim! Jest do już jej druga edycja. Zapraszamy do udziału w bezpłatnych innowacyjnych szkoleniach komputerowych i warsztatach młodzież ze szkół średnich prowadzonych przez powiat kraśnicki. W projekcie weźmie udział 70 uczestników w okresie od kwietnia do grudnia 2016. Zostanie utworzonych 7 grup szkoleniowych po

Read More

Przechwytywanie

Konferencja „Innowacje i IT w kształceniu zawodowym w perspektywie 2014 – 2020”

W czwartek 17 marca 2016r. w sali Zespołu Szkół nr 3, odbyła się konferencja pt.: „Innowacje i IT w kształceniu zawodowym w perspektywie 2014 – 2020”, zorganizowana przez Fundację „Wschodni Klaster Innowacji”, partnera inicjatywy FIRST Robotics Competition w Polsce. Na spotkaniu zjawili się liczni reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, specjalizujących się w kształceniu

Read More

Przechwytywanie_PR

Ruszają konkursy na edukację w ramach RPO WL 2014-2020

Ogłoszone zostały dwa konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Dotyczą one wsparcia kształcenia w szkołach ogólnych (działanie 12.2) i w szkołach zawodowych (działanie 12.4). W ramach działania 12.2 możliwe do dofinansowania typy projektów dotyczą: organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych

Read More

Logo_Wschodni_Klaster_Innowacji1

Zapraszamy na konferencję

W imieniu Fundacji „Wschodni Klaster Innowacji”, będącej partnerem inicjatywy powstania pierwszej w Polsce i w Europie Środkowej młodzieżowej drużyny Spice Gears konstruującej robota na międzynarodowy turniej First Robotics Competition (FRC) w Kanadzie, serdecznie zapraszamy na konferencję dla szkół średnich zainteresowanych rozwojem innowacji edukacyjnych i rozwojem obszaru ICT w procesie kształcenia. Konferencja jest kierowana w szczególności

Read More

FIO_kwadrat

Z przyjemnością informujemy, że nowy projekt Fundacji „Wschodni Klaster Innowacji” pt.: „Aktywnie Kreatywni” w ramach programu FIO 2016, został bardzo wysoko oceniony przez Ekspertów i został skierowany do dofinansowania. Projekt zakłada m.in. realizację szkoleń dla młodzieży z tworzenia gier komputerowych, robotyki, sieci komputerowych i projektowania logotypów/ znaków graficznych. Oprócz tego młodzież weźmie udział w warsztatach

Read More

Przechwytywanie

Spice Gears konstruuje robota!

Z radością informujemy, że prace nad konstrukcją robota do międzynarodowego konkursu FRC zostały rozpoczęte! W piątek 15 stycznia do Kraśnika dotarły części robota na tegoroczną rozgrywkę FIRST ROBOTICS COMPETITION . Również z tym dniem drużyna Spice Gears Team5883 pod okiem swoich mentorów zaczęła intensywne prace nad jego konstrukcją. Aby praca była bardziej owocna drużyna podzieliła

Read More

Przechwytywanie_PR

Wyniki oceny formalnej z pierwszych konkursów EFS w województwie lubelskim

Zakończyła się ocena formalna dla wniosków złożonych w pierwszej rundzie w ramach konkursów 12.3 i 10.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wyniki te dotyczą wniosków, które spełniły wymogi formalne i nie wymagały uzupełnienia. W ramach działania 10.2 RPO WL 28 wniosków spełniło kryteria formalne a 8 ich nie spełniło, w ramach działania 12.3 RPO WL

Read More