FIO_kwadrat

Rozpoczyna się realizacja projektu „AKTYWNI = KREATYWNI” !

Fundacja „Wschodni Klaster Innowacji” we współpracy z firmami działającymi w zakresie technologii ICT tj. DG ARPNET, ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych i Generator Innowacji rozpoczęła realizację wyjątkowej inicjatywy w powiecie kraśnickim! Zapraszamy młodzież ze szkół średnich z powiatu kraśnickiego do udziału w w bezpłatnych innowacyjnych szkoleniach komputerowych i warsztatach z kreatywności. W projekcie weźmie udział

Read More

Konsultacje kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WL 2014-2020

Rozpoczął się proces konsultacji kryteriów wyboru projektów  w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Propozycje kryteriów dotyczą naborów wniosków zaplanowanych na III kwartał 2015 r. Konsultacje społeczne są prowadzone od 25 maja do 31 maja br. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele: samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji

Read More

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza kolejny konkurs w ramach POWER!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Działania w ramach projektów mogą dotyczyć wyłącznie: – tworzenia systemu antyplagiatowego mającego status open-source – modyfikacji funkcjonującego w jednostce objętej wsparciem systemu antyplagiatowego lub zakupu licencji systemu antyplagiatowego. Powyższe działania muszą

Read More

nowy konkurs w ramach power!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Działania w ramach projektów mają na celu ułatwienie studentom wejście na rynek pracy i mają dotyczyć rozwoju kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji: zawodowych komunikacyjnych w zakresie

Read More

Kraśnik

Rozpoczynamy współpracę z JST!

Do grona Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji dołączył Powiat Kraśnicki. Tym samym grupa Partnerów WKI składa się już z przedstawicieli trzech sektorów: przedsiębiorstw, sektora publicznego i pozarządowego, co przełoży się realizację skutecznych działań zmierzających do rozwoju innowacyjności w Polsce Wschodniej. W związku z podpisaniem umowy o współpracy Powiat Kraśnicki wraz z Wschodnim Klastrem Innowacji już inicjują

Read More

Przechwytywanie_vcc

Witamy Fundację VCC w gronie Partnerów!

Z wielką przyjemnością informujemy, że do grupy Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji dołączyła Fundacja VCC, która prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego. Działalność Fundacji koncentruje się wokół teoretycznych i metodologicznych aspektów ustawicznego kształcenia zawodowego oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych, szczególnie w systemie pozaformalnym i nieformalnym. Głównym

Read More

nowy konkurs w ramach power!

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs w ramach PO WER 2014-2020 – Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER. Działania w ramach projektów mają być ukierunkowane na wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej

Read More

Przechwytywanie_wsp

Inicjujemy współpracę z sektorem nauki!

Lista Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji wzbogaciła się o Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku. Jest to nowoczesna uczelnia kształcąca m.in. na kierunkach Finanse i Bankowość, Zarządzanie oraz oferująca studia podyplomowe Master of Buisness Administration. Atutem uczelni są m.in. ECTS – Europejski System Transferu Punktów umożliwiający elastyczność studiowania i uznawanie przedmiotów zaliczonych w uczelniach

Read More

logo ePrognosis_globe

Nowy Partner z branży IT!

Do grona Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji przyłączyła się firma ePrognosis Sp.zo.o. Jest to innowacyjne przedsiębiorstwo badawczo-konsultingowe działające w branży IT/ new media, które opracowało nowatorski system prognozowania dynamicznego wskaźników IT o nazwie ePrognoza. Innowacyjność i profesjonalizm przedsiębiorstwa jest efektem współpracy doświadczonego zespołu – wieloletnich pracowników naukowych warszawskich uczelni oraz praktyków z branży IT. Więcej informacji

Read More

Witamy nowego partnera!

Do szybko powiększającego się grona Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji dołączyła kreatywna agencja reklamowa FREE DOTS DESIGN, która specjalizuje się m.in. w tworzeniu logotypów dla przedsiębiorstw i innych podmiotów. Firma ta zaprojektowała m.in. logo Wschodniego Klastra Innowacji. Więcej przykładów kreatywności FREE DOTS DESIGN znajdziecie Państwo na stronie http://www.fddesign.eu/