Nowy Partner Wschodniego Klastra Innowacji!

Grono Partnerów Klastra powiększyło się o Gabinet Psychoterapii Gestalt Agata Petruczynik. Firma ta jest prowadzona przez profesjonalną terapeutkę posiadającą Certyfikat Trenera i Psychoterapeuty ITG – członka International Federation of Gestalt Training Organization (FORGE), European Association for Gestalt Therapy (EAGT) i European Association for Psychotherapy (EAP). Witamy w gronie Partnerów!

I edycja warsztatów programistycznych zakończona!

W dniu 14.04.2015 odbyły się warsztaty programistyczne Microsoft dla uczniów liceów i techników o profilu informatycznym z powiatu kraśnickiego. Poprowadził je Konrad Tomczyk -.NET Developer. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość poznać aktualne trendy w branży programistycznej, także w kontekście aplikacji mobilnych. Warsztaty zostały objęte patronatem Starostwa Powiatowego w Kraśniku, honorowym gościem warsztatów był Starosta Kraśnicki-

Read More

Konkurs w ramach POWER- programy mobilności ponadnarodowej.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach PO WER 2014-2020 – Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Działania w ramach projektów mają być skierowane na aktywizację zawodową osób z grupy tzw. NEET (nie zatrudnionych, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu) w wieku 18-35l. W ramach planowanych działań można sfinansować staże i praktyki uczestników za granicą.

Read More

Szkolenie “Projekty z zakresu edukacji w ramach EFS w latach 2014-2020”

Partner Wschodniego Klastra Innowacji – Firma „Generator Innowacji” zaprasza Państwa na szkolenie „Projekty z zakresu edukacji w ramach EFS w latach 2014-2020”. Odbędzie się ono w Lublinie w dniu 15.04.2015r. Szkolenie będzie dotyczyło możliwości pozyskania środków finansowych z EFS w obszarze edukacji i skierowane jest m.in. do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, szkół, przedszkoli, osób fizycznych

Read More

Komitet Monitorujący RPO WL 2014-2020- wyniki głosowania

Znamy już wyniki wyborów do KM RPO WL. W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska najwięcej głosów uzyskał: Bartosz Piech (zastępca: Marta Zając) ♦ W głosowaniu na przedstawiciela organizacji właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej Programem  najwięcej głosów uzyskał: Andrzej Kidyba (zastępca: Elżbieta Anasiewicz-Sompor) ♦ W głosowaniu przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na

Read More

Szkolenie dla Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji

Wszystkich Partnerów Klastra zapraszamy na bezpłatne szkolenie “Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020”. Tematyka szkolenia to m.in.: omówienie Programów Operacyjnych finansowanych z EFS (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), omówienie projektu wniosku o dofinansowanie do programu PO WER, analiza projektów wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków, edukacji, włączenia społecznego. Szkolenie odbędzie się w

Read More

AKADEMIA ZIEMI KRAŚNICKIEJ

Akademia Ziemi Kraśnickiej, zorganizowana przez stowarzyszenie Centrum Promocji Pracy  pod honorowym patronatem Starosty Kraśnickiego dla seniorów i grupy młodzieży, zyskała ogromną popularność w pięciu gminach powiatu kraśnickiego. Osoby w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenie gmin: Kraśnik (gmina wiejska) Gościeradów, Trzydnik Duży, Urzędów i Zakrzówek, mogły do końca stycznia 2015 bezpłatnie wzbogacić swoje

Read More

Razem Lepiej KPH PARTNEREM WKI

Z ogromną przyjemnością informujemy, że do Wschodniego Klastra Innowacji przystąpiła Kongregacja Przemysłowo- Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza- instytucja zrzeszająca kilka tysięcy przedsiębiorców z całej Polski, mająca na celu wspieranie firm w rozwoju ich działalności i broniąca ich interesów. http://www.kph.pl/

WITAMY FUNDACJĘ CENTRUM PROMOCJI PRACY

Lista Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji wzbogaciła się o Fundację Centrum Promocji Pracy, instytucję działającą w obszarze włączenia społecznego, a szczególnie wspierającą osoby bezrobotne i osoby samotnie wychowujące dzieci. Fundacja prowadzi także działania w obszarze przedsiębiorczości społecznej i rozwoju inicjatyw lokalnych. http://centrumpromocjipracy.pl