Deklaracja Współpracy

Partnerami Klastra mogą być instytucje:

  • działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności podmioty z pięciu województw Polski Wschodniej;

  • z sektorów: prywatnego, pozarządowego, publicznego. Mogą to być m.in. mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, szkoły i uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe itp.;

  • zainteresowane kreowaniem, pozyskiwaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych:

  • zainteresowane pozyskiwaniem środków finansowych z UE na dostosowywane do potrzeb podmiotu przedsięwzięcia innowacyjne

Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje zainteresowane rozwojem innowacyjności, zarówno te które są zainteresowane pozyskiwaniem rozwiązań innowacyjnych jak i te, które zajmują się kreowaniem innowacji i ich wdrażaniem. Dokumenty niezbędne do nawiązania Partnerstwa z Wschodnim Klastrem Innowacji znajdują się w zakładce: Partnerzy-> Deklaracja współpracy.

Aby nawiązać współpracę ze Wschodnim Klastrem Innowacji należy złożyć wypełnioną i podpisaną przez osoby decyzyjne Deklarację Współpracy (wersja elektroniczna lub papierowa). Informację zwrotną otrzymacie Państwo w ciągu 5 dni roboczych.

Załączniki: