Pierwsze umowy w ramach projektu “Teraz Aktywizacja”

Pierwsze efekty projektu pt. „Teraz Aktywizacja” – 12 zawartych umów z deklaracją zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych.

Fundacja „Liderzy Sukcesu” informuje o zakończonych dwóch panelach szkoleniowych w ramach projektu: pt. „Teraz Aktywizacja” skierowanego do osób niepełnosprawnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 11 Włączenie społeczne, Poddziałanie 11.1 Aktywne Włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Do dnia  11 października 2016r. zakończono  realizację szkolenia w zawodach Opiekunka dziecięca oraz Logistyk/ Spedytor. Łącznie przeszkolono 20 osób. Uczestnicy projektu podpisali umowy na odbycie czteromiesięcznych staży zawodowych. Sukcesem jest  podpisanie umów stażowych z deklaracją zatrudnienia dla 60% uczestników projektu. Oznacza to, że 12 spośród 20 przeszkolonych osób otrzyma umowy o pracę tuż po zakończeniu czteromiesięcznego stażu. W ramach w/w projektu do końca miesiąca stycznia 2017r. zostanie przeszkolonych kolejnych 30 osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku ul. Grunwaldzka 4a. Rekrutacja trwa do dnia 30.11.2016r., ze względu na duże zainteresowanie projektem istnieje możliwość wcześniejszego jej zakończenia.