Prezes WKI wpisany na listę ekspertów RPO WL 2014-2020.

Z przyjemnością informujemy, że Prezes Wschodniego Klastra Innowacji – Pan Marcin Giza, został wpisany na listę ekspertów, którzy będą oceniali wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020. Pan Marcin Giza został został wskazany jako ekspert w trzech obszarach tematycznych: przedsiębiorczość, aktywizacja zawodowa i kształcenie ogólne. Szczegółowy wykaz ekspertów znajduje się tutaj.