Rozpoczęła się realizacja projektu „AKTYWNIE KREATYWNI” !

Fundacja Wschodni Klaster Innowacji rozpoczęła 1.03.2016 realizację wyjątkowej inicjatywy w powiecie kraśnickim! Jest do już jej druga edycja.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych innowacyjnych szkoleniach komputerowych i warsztatach młodzież ze szkół średnich prowadzonych przez powiat kraśnicki. W projekcie weźmie udział 70 uczestników w okresie od kwietnia do grudnia 2016.

Zostanie utworzonych 7 grup szkoleniowych po 10 osób.

Każda grupa skorzysta z warsztatów :

  • MASTER OF CREATIVITY” czyli:

WARSZTATY Z KREATYWNOŚCI I INICJATYWNOŚCI – (12 godzin)

  • AKTYWNI I KREATYWNI POSZUKIWACZE DIAMENTÓW” czyli:

WARSZTATY DIAGNOZOWANIA PROBLEMÓW LOKALNYCH ORAZ FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO – (6 godzin)

Dla uczestników bezpłatne wyjazdy edukacyjne do siedziby GOOGLE  POLSKA w Warszawie oraz  PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO w Lublinie

Dodatkowo każdy uczestnik wybiera fakultatywnie jeden z pięciu  poniższych modułów szkoleniowych i weźmie  udział w grupowych zajęciach:

  • Szkolenie z projektowania stron internetowych (24 godziny)
  • Szkolenie z marketingu internetowego (24 godziny)
  • Szkolenie z tworzenia gier komputerowych (30godzin)
  • Szkolenie z robotyki i innowacyjnych technologii (30godzin)
  • Szkolenie z projektowania logotypów i wizualizacji graficznych dla organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych (24 godziny)
  • Szkolenie z budowania sieci komputerowych (30 godzin)
  • Szkolenie z pozyskiwania środków na inicjatywy lokalne (30 godzin)

W ofercie konsultacje z nauczycielami uniwersyteckimi oraz cenne nagrody za udział w konkursie „Kreatywna Edukacja”.

Wszystkie zajęcia będą odbywać się po południu po 6 godzin lekcyjnych dziennie                                      w Laboratorium komputerowym w Kraśniku  w okresie od kwietnia do grudnia 2016. Do udziału w projekcie zostanie przyjętych łącznie 70 uczestników, którzy uczęszczają do szkoły średniej na terenie powiatu kraśnickiego

Wszystkie zajęcia są realizowane bezpłatnie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Innowacyjne szkolenia są okazją, aby praktycznie nauczyć się nowych technik pracy z komputerem oraz nawiązać ciekawe znajomości i wymienić doświadczenia, zobaczyć jak funkcjonują organizacje pozarządowe i wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w życiu zawodowym.

Zajęcia będą odbywać się w Kraśniku w laboratorium komputerowym przy ul Lubelskiej 88.

Organizatorzy zapewniają miłą atmosferę zajęć, profesjonalnych trenerów, poczęstunek w formie obiadu, materiały szkoleniowe, salę komputerową z dostępem do Internetu oraz certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Szczegóły w regulaminie projektu.

REGULAMIN PROJEKTU FIO_2

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailem lub osobiście w biurze fundacji:

         Wschodni Klaster Innowacji

ul. Lubelska 88 , 23-200 Kraśnik

tel. 509 738 883

www.wki.org.pl

    e-mail: mm@szkoleniakrasnik.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla niepełnoletnich

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla pełnoletnich

PROJEKT PLAKAKTY FIO NOWE

Prezentacja FIO aktualna