ROZPOCZĘŁY SIĘ WARSZTATY I SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „ AKTYWNI = KREATYWNI”.

Miło nam poinformować, że Fundacja ,,Wschodni Klaster Innowacji” rozpoczęła warsztaty i szkolenia dla młodzieży z kraśnickich szkół średnich w ramach projektu „AKTYWNI = KREATYWNI” dofinansowanego ze środków FIO. Pierwsza z pięciu grup rozpoczęła dwudniowy cykl warsztatowo – szkoleniowy. „MASTER OF CREATIVITY” to warsztaty, na których młodzież poznawała techniki kreatywnego myślenia i generowała pomysły na rzecz rozwoju swojej społeczności. Na warsztatach „AKTYWNI I KREATYWNI POSZUKIWACZE DIAMENTÓW” młodzież uczyła się diagnozowania problemów lokalnych oraz funkcjonowania organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego. Młodzież uczestnicząca w tych warsztatach poznała sposoby wpływania na otoczenie poprzez działania obywatelskie i dobre praktyki w tym zakresie. Zajęcia warsztatowe poprowadził Marcin Giza. Po warsztatach rozpoczęło się szkolenie z budowania sieci komputerowych prowadzone przez Dariusza Głuchowskiego. Uczestnicy zdobyli wiedzę z zasad projektowania sieci komputerowych, topologii sieci oraz osprzętu i okablowania w sieciach. Uczestnicy przygotowani także projekt sieci komputerowej dla Centrum Wolontariatu w Kraśniku. Podczas zajęć młodzież wykazała się dużą aktywnością i pomysłowością w czasie trwania zajęć oraz dużym zaangażowaniem w zajęciach praktycznych.

IMG_5449a

IMG_5435a