Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy usługi cateringowej