Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy usługi cateringowej

Rozstrzygnięta został procedura wyboru oferenta na catering w ramach projektu

“Razem odkryjmy świat programowania–szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu puławskiego.

Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej

001