Witaj !

Wschodni Klaster Innowacji  jest instytucją mającą na celu wsparcie swych Partnerów we wszelkich działaniach rozwojowych a w szczególności w :

  •  Poszukiwaniu, kreowaniu i wdrażaniu innowacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb Partnerów
  •  Pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej na przedsięwzięcia rozwojowe/ innowacyjne
  •  Inicjowaniu i wspieraniu współpracy pomiędzy Partnerami Klastra
  •  Reprezentowaniu Partnerów Klastra w regionalnych i ponadregionalnych instytucjach związanych z rozwojem innowacji, przedsiębiorczości i edukacji.