Wybory do Komitetu Monitorującego RPO WL 2014-2020

Rozpoczęło się głosowanie na przedstawicieli NGO w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Reprezentantami Fundacji „Wschodni Klaster Innowacji” w tych wyborach są Pan Marcin Giza i Pani Małgorzata Mazur. Wybory trwają do 24 lutego do godz 23.59, głosować mogą organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego. Ogłoszenie o wyborach wraz z informacją o tym jak głosować znajduje się tutaj:

 

http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1136&mode=news&group=621&news=49485&p=

 

Poniżej zamieszczamy krótkie informacje na temat naszych kandydatów:

 

Marcin Giza

 

Absolwent Politologii i Studiów Podyplomowych o kierunku Europeistyka na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej. W latach 2007-2014 Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie odpowiedzialny za wsparcie Beneficjentów w zakresie opracowywania i wdrażania projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Członek Grupy Roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Od roku 2009 do chwili obecnej reprezentant Regionalnych Ośrodków EFS w Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego. W latach 2010-2013 reprezentant Regionalnych Ośrodków EFS w Krajowej Sieci Tematycznej ds. Adaptacyjności.  Od roku 2010 do chwili obecnej reprezentant Regionalnych Ośrodków EFS w Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego. Od roku 2009 do chwili obecnej członek Miejskiej Rady Zatrudnienia w Lublinie. Od roku 2014 członek Rady Krajowej Kongregacji Przemysłowo- Handlowej. Od roku 2014 Prezes Zarządu Fundacji „Wschodni Klaster Innowacji”. Od roku 2008 trener, doradca, coach m.in. z zakresu pozyskiwania środków finansowych z UE, innowacyjności i równości szans.

 

Małgorzata Mazur

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i Studiów Podyplomowych o kierunku Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami europejskimi w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyła także studnia podyplomowe z zakresu: Ekonomia społeczna  w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej w Krakowie i posiada przygotowanie pedagogiczne. Od 2007 r. związana z trzecim sektorem, aktywnie wspiera inicjatywy lokalne oraz partnerstwa na rzecz zatrudnienia, rozwoju społecznego a zwłaszcza wspierania godzenia życia zawodowego z rodzinnym czy aktywizowania młodzieży. Specjalistka w zakresie pisania projektów i pozyskiwania funduszy zewnętrznych, koordynatorka projektów europejskich a także trenerka w zakresie równości szans i płci, animatorka, społeczniczka, wolontariuszka. Od 2010 roku Prezes Zarządu stowarzyszenia Centrum Promocji Pracy.