Zakończył się kolejny etap projektu “Aktywnie Kreatywni”

Fundacja „Wschodni Klaster Innowacji” informuje o zakończeniu warsztatów  z marketingu internetowego w ramach Projektu „AKTYWNIE KREATYWNI”

W czerwcu 2016 zakończyły się zajęcia dla kraśnickiej młodzieży z marketingu internetowego. W szkoleniach udział wzięła młodzież ze szkół średnich powiatu kraśnickiego. Zajęcia poprzedziły dwudniowe warsztaty:

  • z kreatywności i inicjatywności;
  • diagnozowania problemów lokalnych oraz funkcjonowania organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas ich trwania  została przybliżona problematyka problemów lokalnych oraz omówione zostały pojęcia z aktywności
i kreatywności. Druga część zajęć dotyczyła marketingu internetowego. Młodzież na zajęciach wykazywała się dużą aktywnością i pomysłowością. Spotkania były bardzo owocne. Oprócz omówionych zagadnień związanych z tematyką szkolenia. uczestnicy projektu współpracowali nad promocją jednego z eventów lokalnych W trakcie przeprowadzenia kampanii wykorzystano narzędzia e- marketingu które wcześniej zostały omówione przez trenera. Jesteśmy przekonani, że umiejętności zdobyte na zajęciach przyczynią się do sukcesów edukacyjnych naszej młodzieży.

img_8083a

img_8123a