Zakończyły się szkolenia w ramach projektu “AKTYWNI = KREATYWNI”

Fundacja „Wschodni Klaster Innowacji” informuje, że zakończyły się zajęcia z pozyskiwania środków na inicjatywy lokalne i zbliża się zakończenie projektu „AKTYWNI=KREATYWNI”.

Zajęcia z pozyskiwania środków na inicjatywy z elementami zarządzania projektami poprzedzone były dwudniowymi warsztatami z kreatywności i inicjatywności oraz rozwiązywania problemów lokalnych. Były to ostatnie szkolenia dla kraśnickiej młodzieży realizowane w ramach Projektu „AKTYWNI=KREATYWNI” dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W trakcie trwania zajęć uczestnicy zapoznali się z tematyką związaną z pozyskiwaniem środków na inicjatywy lokalne. Na szkoleniach zostały omówione europejskie i krajowe źródła finansowania, rodzaje projektów oraz zasady ich zarządzania. Dla młodzieży nie jest już nowością branżowy zbiór pojęć z zakresu zarządzania projektami: crowdfunding, fiszka projektowa, diagram Ishikawy, metodologia projektu, logika projektu, harmonogram i budżet projektu. Zasady aplikowania o środki zewnętrzne nie stanowią już zagadki o czym świadczy bardzo dobrze rozwiązany końcowy test wiedzy. Podobnie jak poprzednie szkolenia i te były równie owocne. Młodzież wykazała się pomysłowością i kreatywnością poprzez opracowany wspólnymi siłami wniosek o dofinansowanie inicjatywy lokalnej. Po zakończeniu zajęć uczestnicy odebrali z rak prezesa fundacji Marcina Gizy zaświadczenia o ukończeniu projektu. Zasady zarządzania projektami jako uniwersalne z pewnością będą wykorzystywane przez młodzież w pracy zawodowej i podczas przygotowywania wszelkich eventów. Fotorelacja z pracy młodzież.

IMG_5645  IMG_5650