Zapraszamy na konferencję

W imieniu Fundacji „Wschodni Klaster Innowacji”, będącej partnerem inicjatywy powstania pierwszej w Polsce i w Europie Środkowej młodzieżowej drużyny Spice Gears konstruującej robota na międzynarodowy turniej First Robotics Competition (FRC) w Kanadzie, serdecznie zapraszamy na konferencję dla szkół średnich zainteresowanych rozwojem innowacji edukacyjnych i rozwojem obszaru ICT w procesie kształcenia. Konferencja jest kierowana w szczególności do kadry zarządzającej oraz nauczycieli przedmiotów ścisłych, technicznych i informatycznych i odbędzie się 17 marca 2016r. w Kraśniku.

Podczas tego spotkania zostaną zaprezentowane możliwości pozyskiwania środków na szkolnictwo ogólne i zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Ponadto przedstawione zostaną dobre praktyki w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań w edukacji, w zakresie rozwoju ICT, robotyki, mechatroniki oraz rozwijania STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Będą to m.in. doświadczenia wypracowane przez drużynę SPICE GEARS złożoną z młodzieży z kraśnickich szkół średnich i jej mentorów oraz tworzenia przyszkolnych Akademii CISCO.

Celem konferencji jest przybliżenie dyrektorom i nauczycielom zainteresowanym rozwojem innowacji edukacyjnych, możliwości zaangażowania się w ekscytujące programy, które inspirują innowację, rozwijają talent, kreatywność i pewność siebie, pracę w zespole i pasję tworzenia. Innowacyjne formy wspierania edukacji jakie zaprezentujemy na konferencji łączą naukowe podejście w dziedzinie robotyki i nowoczesne technologie ze sportowym duchem walki i pracą umysłową. W konferencji wezmą udział także przedstawiciele przedsiębiorstw, które wdrażają programy edukacyjne mające na celu wzmocnienie współpracy biznesu z nauką. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia można dokonywać drogą telefoniczną pod nr 509 738 883 na adres e-mail: m.mazur@wki.org.pl

Zapraszamy serdecznie na to wyjątkowe spotkanie oraz na stronę internetową drużyny www.spicegears.pl oraz www.wki.org.pl.

 

                                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                    Marcin Giza Prezes Zarządu Fundacji

                                                                                                                    Grzegorz Michałowski- Wiceprezes Zarządu Fundacji

                                                                                                                    Dariusz Głuchowski- Wiceprezes Zarządu Fundacji

Agenda spotkania znajduje się poniżej

AGENDA SPOTKANIA i ZAPROSZENIE