Rada Programowa

Rada Programowa jest organem Klastra, który ma na celu m.in. wspieranie pracy Zarządu w zakresie opracowywania koncepcji rozwoju, strategii działania i planowania przyszłych przedsięwzięć. Do Rady Programowej wchodzić mogą przedstawiciele wszystkich Partnerów Klastra oraz inni specjaliści z branż związanych z działalności Klastra. Władze Rady Programowej to:

a) Przewodniczący Rady Programowej
b) Wice Przewodniczący Rady Programowej
c) Sekretarz