Wschodni Klaster Innowacji

Wschodni Klaster Innowacji jest instytucją mającą na celu wsparcie swych Partnerów we wszelkich działaniach rozwojowych a w szczególności w :

  • Poszukiwaniu, kreowaniu i wdrażaniu innowacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb Partnerów

  • Pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej na przedsięwzięcia rozwojowe/ innowacyjne

  • Inicjowaniu i wspieraniu współpracy pomiędzy Partnerami Klastra

  • Reprezentowaniu Partnerów Klastra w regionalnych i ponadregionalnych instytucjach związanych z rozwojem innowacji, przedsiębiorczości i edukacji.