Zarząd

Absolwent Politologii i Studiów Podyplomowych o kierunku Europeistyka na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej. W latach 2007-2014 Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie odpowiedzialny za wsparcie Beneficjentów w zakresie opracowywania i wdrażania projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Członek Grupy Roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Od roku 2009 do chwili obecnej reprezentant Regionalnych Ośrodków EFS w Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego. W latach 2010-2013 reprezentant Regionalnych Ośrodków EFS w Krajowej Sieci Tematycznej ds. Adaptacyjności. Od roku 2010 do chwili obecnej reprezentant Regionalnych Ośrodków EFS w Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego. Od roku 2009 do chwili obecnej członek Miejskiej Rady Zatrudnienia w Lublinie. Od roku 2008 trener, doradca, coach m.in. z zakresu pozyskiwania środków finansowych z UE, innowacyjności i równości szans.

Absolwent Politechniki Lubelskiej kierunków informatycznych na wydziale Elektrotechniki i Informatyki oraz Zarządzania i Podstaw Techniki. Od 2007 trener ( wykładowca) szkoleń i kursów z tematyki IT. Specjalista z zakresu IT. Od 2010 instruktor IT Essentialss, CCNA  i manager  Akademii Lokalnej CISCO . Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL oraz zawodowego Vocational Competence Certificate – VCC

Absolwent Politechniki Lubelskiej kierunków informatycznych na wydziale Podstaw Techniki. Specjalista z zakresu IT. Od 2009 roku trener kursów z zakresu ICT. Od 2011 roku egzaminator Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych z zakresu certyfikatów Profile, Base, Standard, Web Editing i Advanced oraz Operator Systemu Egzaminacyjnego VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE. Członek Kongregacji Przemysłowo-Handlowej i Kraśnickiej Izby Gospodarczej.