Kolejny projekt WKI, Fundacji VCC i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Wschodni Klaster Innowacji od 1 września 2018 realizuje w partnerstwie  z Fundacją VCC i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim projekt „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu bialskiego” w ramach działania 3.2 Polska Cyfrowa – skrócona informacje o projekcie

Projekt zakłada objęcie wsparciem czynnych nauczycieli i uczniów nauczania początkowego (klas 1-3) szkół podstawowych. Każdy z nauczycieli, zgłoszony do projektu przejdzie ścieżkę dydaktyczną w postaci dwuetapowego szkolenia z podstaw programowania:

 • Wstęp: Nauczyciele zakwalifikowani do projektu zdają test wiedzy komputerowej  DIGCOMP  online na platformie VCC po otrzymaniu danych dostępowych
 • Część I – nauczyciele klas I-III oddelegowani na szkolenia przejdą 35 godzinne szkolenie z podstaw programowania 
 • Część II – każdy z nauczycieli klas I-III, który wziął udział w części I przez 30 godzin dydaktycznych będzie w toku dalszego szkolenia wdrażał nabytą wiedzę z podstaw programowania podczas prowadzenia nieodpłatnie dodatkowych zajęć dla swoich uczniów przy wsparciu trenera – mentora; 2h zajęć z zaplanowanych 30 godzin są wyjazdowe w formie wycieczki do instytucji nauki. Mentor bierze udział w 7 spotkaniach w sali dydaktycznej a 7 spotkań z mentorem  odbędzie się w formie on-line na platformie  e-learningowej.
 1. Kompetencje jakie nabędą uczniowie i nauczyciele w projekcie:  

a. Nauczyciele:

 • Definiowanie problemu/ sytuacji problemowej dla ucznia lub we współpracy z uczniami (indywidualnie lub w grupach).
 • Analiza problemu/ sytuacji problemowej.
 • Szukanie różnych dróg rozwiązań/ problemu/ sytuacji problemowej.
 • Wybór najefektywniejszej (np. najszybszej, najkrótszej) drogi rozwiązania problemu/sytuacji problemowej.
 • Opracowanie algorytmu prowadzącego do rozwiązania problemu/ sytuacji problemowej.
 • Sprawdzenie poprawności działania algorytmu (czyli otrzymania zakładanego wyniku/ osiągniecia zakładanego celu) poza środowiskiem wizualnego programowania lub innym środowiskiem programistycznym.
 • Tworzenie programu będącego realizacją opracowanego algorytmu w środowisku wizualnego programowania lub innym środowisku programistycznym.
 • Testowanie programu w środowisku wizualnego programowania lub innym środowisku programistycznym.
 • Prezentacja projektu/ rozwiązania problemu sytuacji
 • Wykorzystanie komputera lub tabletu/ środowisk programistycznych/ aplikacji lub programów.
 • Biegłość poruszania się w sieci.
 • Znajomość potrzeb oraz możliwości współczesnego ucznia w kontekście wykorzystania nowych technologii w edukacji.
 • Projektowanie, realizacja, ewaluacja lekcji/ zajęć z wykorzystaniem nowych technologii.
 • Znajomość przedmiotowych elektronicznych zasobów edukacyjnych.
 • Wykorzystanie elektronicznych zasobów edukacyjnych w kontekście celów dydaktycznych-edukacja 
 • wczesnoszkolna oraz zakresu merytorycznego zajęć dot. nauki programowania.
 • Projektowanie własnych materiałów edukacyjnych dla celów projektu.
 • Wykorzystanie współczesnych metod prowadzania lekcji/ zajęć z wykorzystaniem nowych technologii/ zajęć dotyczących nauki programowania.

b.  Uczniowie:

  • Definiowanie problemu / sytuacji problemowej samodzielnie lub w grupie.
  • Analiza problemu/ sytuacji problemowej.
  • Szukanie różnych dróg rozwiązań/ problemu/ sytuacji problemowej.
  • Wybór najefektywniejszej (np. najszybszej, najkrótszej) drogi rozwiązania problemu/sytuacji problemowej.
  • Opracowanie algorytmu prowadzącego do rozwiązania problemu/ sytuacji problemowej.
  • Sprawdzenie poprawności działania opracowanego algorytmu (czyli otrzymania zakładanego wyniku/ osiągnięcia zakładanego celu) poza środowiskiem wizualnego programowania lub innym środowiskiem programistycznym.
  • Tworzenie programu będącego realizacją opracowanego algorytmu w środowisku wizualnego programowania lub innym środowisku programistycznym.
  • Testowanie programu w środowisku wizualnego programowania lub innym środowisku programistycznym.
  • Prezentacja rozwiązania problemu/ sytuacji problemowej.