Nowy partner WKI Firama NABOR

Z przyjemnością informujemy, że do grona Partnerów Wschodniego Klastra Innowacji przyjęta została firma znana na całym świecie firma NABOR, która jest producentem części m.in. do samolotów Boeing. Witamy w gronie Partnerów! http://nabor.pl/

Wybory do Komitetu Monitorującego RPO WL 2014-2020

Rozpoczęło się głosowanie na przedstawicieli NGO w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Reprezentantami Fundacji „Wschodni Klaster Innowacji” w tych wyborach są Pan Marcin Giza i Pani Małgorzata Mazur. Wybory trwają do 24 lutego do godz 23.59, głosować mogą organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego. Ogłoszenie o wyborach wraz z informacją o

Read More

Porozumienie w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży.

Informacja o przystąpieniu Wschodniego Klastra Innowacji do Porozumienia w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży. W dniu 18 grudnia 2014 roku zostało zawarte Porozumienie w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim, Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży, wynikające z konieczności wzmocnienia działań związanych z zagwarantowaniem osobom

Read More

Wschodni Klaster Innowacji i Wojewódzki Urząd Pracy

W dniu 18.12.2014 instytucje- Wschodni Klaster Innowacji i Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie podpisały Porozumienie Partnerskie dotyczące współpracy w zakresie wdrażania programu Gwarancje dla Młodzieży. Program ma na celu wsparcie młodzieży z województwa lubelskiego w pozyskiwaniu zatrudnienia na regionalnym rynku pracy i będzie realizowany w latach 2014-2020. Współpraca obejmie m.in. uzgadnianie wspólnych stanowisk, priorytetów, i

Read More

Witaj !

Wschodni Klaster Innowacji  jest instytucją mającą na celu wsparcie swych Partnerów we wszelkich działaniach rozwojowych a w szczególności w :  Poszukiwaniu, kreowaniu i wdrażaniu innowacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb Partnerów  Pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej na przedsięwzięcia rozwojowe/ innowacyjne  Inicjowaniu i wspieraniu współpracy pomiędzy Partnerami Klastra  Reprezentowaniu Partnerów Klastra w regionalnych i ponadregionalnych instytucjach

Read More