Projekt “ZA PROGIEM” – rekrutacja.

Informujemy, że w dn. 29 października 2018 roku decyzją Komisji Rekrutacyjnej wyłoniona została lista Szkół, których uczniowie spełnili wymogi formalne i zostali zakwalifikowani do udziału w zajęciach w ramach Projektu „ZA PROGIEM” – wyprawy odkrywców. W wyniku naboru zakwalifikowanych zostało 19 Szkół, których uczniowie wezmą udział w zajęciach dla Uczestników w BLOKU B.  Kolejne w kolei, spełniające wymogi formalne, zgłoszenia zostały wpisane na listę rezerwową. Zgłoszenia doręczone do Biura Fundacji  po terminie ustalonym dla naboru, zostały odrzucone i nie podlegały weryfikacji formalnej.

 

LISTA REZERWOWA SZKÓŁ-BLOK B – WKI

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH SZKÓŁ-BLOK B