Ważna Kwestia Innowacji – szkoda zachodu na stagnację. Fundacja rozwoju technologicznego i społecznego

Potrzebujesz partnera technologicznego? Ważna Kwestia Innowacji to miejsce, w którym znajdziesz partnera technologicznego dla swojego biznesu. Tutaj będziesz mógł rozwijać swój biznes i poszerzać horyzonty za pomocą innowacyjnych wdrożeń i projektów. Wschodni Klaster Innowacji to fundacja, która daje nowe możliwości i poszerza horyzonty.

Centrum innowacji

Ważna Kwestia Innowacji jest jedną z instytucji w Polsce, które szeroko i kompleksowo wspierają regionalny ekosystem poprzez rozwój innowacji technologicznych i społecznych, pomoc podmiotom gospodarczym i społecznym zrzeszonym w klastrze oraz promowanie rozwoju nowoczesnych technologii w Polsce. Ważna Kwestia Innowacji promuje rozwój i wsparcie dla lokalnej branży IT, automatyki i energetyki odnawialnej. Opracowuje również programy edukacyjne w tych dziedzinach. Celem fundacji jest wspieranie rozwoju świadomego i wyedukowanego społeczeństwa, które dąży do prowadzenia zrównoważonego wzrostu ekonomicznego.

Lokalny biznes

Fundacja ma swoją siedzibę w Kraśniku w województwie lubelskim. Ważna Kwestia Innowacji stawia na rozwój lokalnego i ogólnopolskiego biznesu, którego celem ma być zwiększenie konkurencyjności.

Fundusze europejskie

Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz rozwój nowoczesnych technologii w Polsce, w tym w zakresie informatyki, automatyki i informacji, wspierany jest często środkami Unii Europejskiej. Istnieje wiele projektów, które mają na celu rozwój tych technologii i wspieranie różnych kierunków nauki. Polska zawsze była aktywnym uczestnikiem projektów finansowanych przez UE. Kraj jest jednym z największych odbiorców środków na badania i rozwój. Wschodni Klaster Innowacji stara się aktywnie uczestniczyć w europejskich projektach społecznych.

Edukacja młodzieży

Edukacja jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na przyszłość młodego człowieka i jako taką należy ją promować i dawać młodym ludziom narzędzia niezbędne do odniesienia sukcesu. Dlatego Klaster Innowacji rozwija projekty, które ich wspierają i pomagają odnaleźć wewnętrzny potencjał. Fundacja angażuje nie tylko młodzież szkolną, ale także studentów udzielając im niezwykle pomocnego wsparcia, które może poprowadzić ich do optymalnego wyboru ścieżki zawodowej.