Wybór wykonawcy

Niniejszym ogłaszamy wyniki z wyboru wykonawcy usługi transportowej na realizację zamówienia  w zakresie realizacji usługi transportu w na zajęcia wyjazdowe  na Katolicki Uniwersytet Lubelski im Jana Pawła II w ramach projektu  Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu puławskiego” .Wyniki w załączniku.

skan wyników rozeznania rynku