Zapraszamy młodzież do udziału w innowacyjnym projekcie edukacyjnym!

 

Zrzut ekranu 2018-09-07 o 12.15.15

Wschodni Klaster Innowacji zaprasza młodzież z województwa lubelskiego do udziału w innowacyjnym projekcie edukacyjnym.

W ramach projektu trzy zespoły młodzieży będą miały za zadanie rozwiązanie konkretnych problemów wyznaczonych przez instytucje z woj. lubelskiego. Każdy z zespołów będzie liczył od 4 do 6 osób i będzie miał 2-3 tygodnie na realizację swojego zadania. Każde z zadań będzie wymagało kreatywności i umiejętności pracy w grupie. Podczas swych prac zespoły będą mogły skorzystać ze wsparcia mentorów i specjalistów w danej dziedzinie, a na zakończenie będą miały przedstawić rozwiązanie danego problemu. Najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody za innowacyjność, umiejętność pracy w grupie i zaangażowanie w pracę zespołu.

Instytucje partnerskie, które wyznaczyły cele do realizacji dla zespołów: Klaster Lubelska Medycyna, Urząd Miasta Lublin we współpracy z Fundacją „Sempre a Frente”oraz Lubelski Instytut Designu. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się pod kątem realizacji konkretnych zadań przedstawionych poniżej:

 

  1. Klaster Lubelska Medycyna-Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych.

Cel zadania: opis i prezentacja łańcucha wartości w Klastrze Lubelska Medycyna w ramach przygotowania Klastra do konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego oraz rekomendacji dla Klastra w zakresie tego zagadnienia.

Czas zakończenia realizacji zadania: 31 października 2018r.

Uczestnicy zadania: osoby w wieku 18-25 lat, w tym uczniowie ostatnich klas szkół średnich i studenci, zainteresowani tematyką zarządzania, w tym zarządzania klastrami i projektami, tematami związanymi bezpośrednio i pośrednio z medycyną i zdrowiem, nowymi technologiami i innowacjami organizacyjnymi i społecznymi w tym obszarze.

Sugerowane etapy pracy:

– zapoznanie się z koncepcją Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK)

– zapoznanie się z kryteriami oceny klastrów w tym z kryteriami konkursu o Krajowy Klaster Kluczowy

– zapoznanie się z literaturą dotycząca budowania i prezentacji łańcucha wartości w klastrach ( literatura polska i zagraniczna)

– zaprezentowanie metodologii pracy na opisem łańcucha wartości w Klastrze Lubelska Medycyna

– zaprezentowanie narzędzi prezentacji łańcucha wartości w Klastrze Lubelska Medycyna

– przygotowanie profesjonalnej prezentacji łańcucha wartości w Klastrze, na potrzeby konkursu o KKK

– przygotowanie rekomendacji dla klastra w tym zakresie ( jakie działania powinny/ moga być w przyszłości przez klaster podjęte ( raport ).

 

  1. Urząd Miasta Lublin i Fundacja „Sempre a Frente”.

Cel zadania: promocja wśród młodzieży z Lublina głosowania na projekty budżetu obywatelskiego w Lublinie.

www.lublin.eu/budzetobywatelski

Czas zakończenia realizacji zadania: 7 października 2018r.

Uczestnicy zadania: uczniowie ostatnich klas szkół średnich z terenu Lublina (min. wiek – 18 lat).

 

  1. Lubelski Instytut Designu.

Cel zadania: poznanie podstaw projektowania uniwersalnego oraz metody design thinking i wypracowanie konkretnego rozwiązania zwiększającego dostępność do wybranego miejsca/obiektu w przestrzeni publicznej. Rozwiązanie ma mieć korzystny wpływ na funkcjonowanie jak największej grupy osób (młodszych, starszych, osób z niepełnosprawnościami, cudzoziemców, itp). 


Czas zakończenia realizacji zadania: 31 października 2018 r.

Uczestnicy zadania: osoby w wieku 18-25 lat, w tym uczniowie ostatnich klas szkół średnich i studenci, zainteresowani tematyką projektowania, chcący zmierzyć się z realnymi wyzwaniami w przestrzeni publicznej. 

Sugerowane etapy pracy:

– zapoznanie się z podstawami metody design thinking

– poznanie kluczowych zasad dobrego projektowania

– poznanie zasad projektowania uniwersalnego

– badanie potrzeb odbiorców metodami aktywnymi

– kreatywne podeście do generowania rozwiązań

– przygotowanie prototypów

– przygotowanie rekomendacji dla podmiotów zarządzającą daną przestrzenią

 

Wstępne zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko oraz jednozdaniowe uzasadnienie chęci udziału w projekcie prosimy przesyłać na adres e-mail: m.giza@wki.org.pl.

Osoby zaproszone do udziału w projekcie będą zobowiązane do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, którego wzór znajduje się poniżej (nie jest to wymagane na wstępnym etapie zgłaszania się do projektu).

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: m.giza@wki.org.pl

 

Liczba miejsc jest ograniczona do max. 18. Jednym z głównych kryteriów będzie kolejność zgłoszeń.

„Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Info o rekrutacji_WKI_Innowacje

formularz danych osobowych