Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”  zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty usługę transportu  w podczas zajęć wyjazdowych w projekcie Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu puławskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania poniżej:

skan- zapytnie na transport WKI-NUTS PUŁ

skan- zapyt. na transport WKI-formularz ofertowy